صفحه اصلي > درباره ما > اعضاء هیئت علمی 
 
 

نام

نام خانوادگي

تخصص

 سمت

مرتبه علمي

 

دکتر سیدمحمودرضا

آقامیری

فیزیک لیزر

پژوهشگر، عضو هیئت موسس وعضوشورای پژوهشی

استاد

 

دکتر محمد

اثنی عشری

اندودنتیست

پژوهشگر و عضوشورای پژوهشی

استاد

 

دکتر بهروز

باریک بین

متخصص پوست

پژوهشگر ، عضوشورای پژوهشی  و قائم مقام مرکز

استاديار

 

دکتر مرتضی

باقرزاده

فیزیک لیزر

پژوهشگر و عضوشورای پژوهشی

دکتری

 

دکتر سید حسن

توسلی

فیزیک لیزر

پژوهشگر، عضو هیئت موسس وعضوشورای پژوهشی

دانشیار

 

دکترعلی

اصغر پیوندی

متخصص  گوش و حلق و بینی

پژوهشگر و عضوشورای پژوهشی

 

 

دکتر عزالدین

مهاجرانی

فیزیک لیزر

پژوهشگر، عضو هیئت موسس و عضوشورای پژوهشی

دانشیار

 

دکتر سید منصور

رایگانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

پژوهشگر و معاون پژوهشی

استاد

 

دکتر مرتضی

صانعی طاهری

رادیولوژیست

پژوهشگر و عضوشورای پژوهشی

دانشيار

 

دکتر شهرام

علمداری

فوق تخصص غدد

پژوهشگر و عضوشورای پژوهشی

 

 

دکتر حسین

محمدربیع

متخصص چشم

پژوهشگر و عضوشورای پژوهشی

دانشیار

 

دکتر حمیده

مروج فرشی

متخصص  پوست

پژوهشگر، عضو هیئت موسس و عضوشورای پژوهشی

دانشیار

 

دکتر آرش

محمدی توفیق

جراح عمومی

پژوهشگر، عضوشورای پژوهشی

سردبیر مجله مرکز

دانشيار

 

دکتر سیروس

مومن زاده

متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد

پژوهشگر و عضو شورای پژوهشی

دانشیار

 

 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی می باشد.