برنامه سمینار ها:

 

 1. - همایش کاربرد لیزر 24-23 خردادماه  سال1386

 2. - سمینار فتودینامیک تراپی 25 بهمن ماه 1386

 3. - تازه های لیزر در درماتولوژی  18-17 مردادماه 1387

 4. - سمینار لیزر در سلولیت  26 تیرماه 1388

 5. - سمینار لیزر در جراحی  2-1  بهمن ماه 1388

 6. - سمینار لیزر در درمان درد 23و22 مردادماه 1388

 7. - سمینار کاربرد لیزر در چشم پزشکی 24و23 دی ماه 1389

 8. - سمینار کاربرد لیزر در دندانپزشکی 29و27 مهرماه 1390

 9. - سمینار کاربرد لیزر در ارولوژی 4و5 آبان ماه  1391

 10. -سمینار کاربرد لیزر در ارولوژی  18- 19آذر ماه 1395
 11. -سمینار کاربرد لیزر در طب فیزیکی و درد 26-27 مرداد ماه 1396

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی می باشد.