کارگاهها

- کارگاه عملی کاربرد لیزر  در پزشکی 

- کارگاه آموزشی لیزر در انواع  زخم (3 بار)

- کارگاه آموزشی لیزر در آکوپانکچر (3 بار)

- گار گاه آموزشی لیزر در سلولیت

- کارگاه آموزشی لیزر فرکشنال CO2(2 بار)

- کارگاه آموزشی IPL(3 بار)

             -کارگاه کاربرد رادیو فرکوئنسی در درماتولوژی

         - Digital Photography in Dermatology

- کاربرد لیزر در پروکتولوژی

- کارگاه لیزر کم توان

- کارگاه کاربرد لیزر در بیماری های زنان و مامایی

-کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش حرفه ای کاربرد لیزر در درمان درد

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی می باشد.