از كليه همكاراني كه  مايل به ارائه مقـالـه در اين همايـش مي باشند دعوت می شودفرم زیر را تکمیل و خلاصه مقاله را طبق فرمت زیر در قالب فایل word از طریق ایمیل sbmulaserdent@gmail.com ارسال نمایند.

مشخصات ارائه كننده مقاله :

نام :                              نام خانوادگي:                                      شماره نظام پزشكي :

کد ملی :                                                                   رتبه علمی:

آدرس محل كار :                                

آدرس دقيق پستي :

كد پستي :                                         شهر :                           كشور :

تلفن منزل :                                             تلفن مطب :

تلفن همراه :                                              نمابر :

پست الكترونيكي :

نام و نام خانوادگي همكاران مقاله  :

 

نوع ارائه مقاله :

سخنراني اصلي

ارائه پوستر

ارائه پوستر در صورت عدم امكان پذيرش سخنراني

يادآوري مهم براي سخنرانان گرامي : از همكاران محترم تقاضا دارد حتي الامكان از 2007 Power Point براي ايراد سخنراني استفاده نمايند .

*آخرين مهلت ارسال مقالات :94/07/30 مي باشد .

 

نحوه تنظيم خلاصه مقاله ( فارسي –انگليسي )

1- عنوان مقاله ( حداكثر يك سطر )   2- مقدمه و هدف ( حداكثر دوسطر )    3- مواد و روشها  ( حداكثر چهار سطر )   4- يافته ها و نتيجه گيري ( حداكثر پنج سطر ) .

* بديهي است مقالاتي مورد پذيرش و ارزيابي قرار خواهد گرفت كه حائز كليه شرايط فوق باشند .

از آنجا كه اين كنگره متعلق به تمام همكاران مي باشد همفكري و نظرات پيشنهادي آنان مي تواند راهنماي موثري در برگزاري بهتر اين گرد همائي علمي باشد .                                                                                                                              

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی می باشد.