دکتر محمد اثنی عشری

                                        تخصص: دندانپزشک

                                        محل فعالیت: دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

                                        آدرس ایمیل: mo_asna12@yahoo.com 

   

دکتر احمد امجدی

                               تخصص: فیزیک

                               محل فعالیت: دانشگاه صنعتی شریف

                               آدرس ایمیل: amjadi@sharif.ir

 

 دکتر محمدعلی انصاری

                          تخصص: فیزیک

                          محل فعالیت:پژوهشکده لیزر پلاسما دانشگاه شهید بهشتی 

                          آدرس ایمیل: m_ansari@sbu.ac.ir   

 

 دکتر فرزاد ایزدی

                              تخصص: گوش و حلق و بینی

                              محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی ایران

                              آدرس ایمیل: izadimd@yahoo.com

 

 دکتر بهروز باریک بین

                                تخصص: پوست و مو

                                محل فعالیت: مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                                آدرس ایمیل: dr.barikbin@gmail.com 

 

 دکتر حمیدرضا جباری

                               تخصص: ریه

                               محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                               آدرس ایمیل: drhrjabbari@yahoo.com

 

 دکتر بابک جوانمرد

                             تخصص: ارولوژیست

                             محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان شهدای تجریش

                             آدرس ایمیل: drbabakjavanmard@gmail.com

 

 دکتر مسعود سیفی

                               تخصص: دندانپزشک

                               محل فعالیت: دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

                               آدرس ایمیل: seifimassoud@gmail.com

 

 دکتر لیلا صدیقی پور

                              تخصص: طب فیزیکی

                              محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان شهدای تجریش

                              آدرس ایمیل: lsedighi@yahoo.com

 

 دکتر سید فرزاد علامه

                             تخصص: ارولوژیست

                             محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان شهدای تجریش

                             آدرس ایمیل: farzadallame@gmail.com

 

  دکترمحمد گلشنی

                               تخصص: پوست و مو

                               محل فعالیت: انجمن پوست و مو ایران

                               آدرس ایمیل: golshanimd@yahoo.com

 

 دکتر سید مسعود مجاهدی نسب

                              تخصص: دندانپزشک

                              محل فعالیت: دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

                              آدرس ایمیل: syed220@gmail.com

 

 دکتر حسین محمد ربیع

                             تخصص: چشم

                             محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان طرفه

                             آدرس ایمیل: mhrabie@yahoo.com

 

 دکتر آرش محمدی توفیقی

                                    تخصص: جراح عمومی

                                    محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                                    آدرس ایمیل: arash_mtofigh@yahoo.com

 

 دکتر محمدرضا مسجدی

                             تخصص: ریه

                             محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                             آدرس ایمیل: mrmasjedi@gmail.com

 

 دکتر پروین منصوری

                         تخصص: پوست و مو

                         محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امام خمینی

                         آدرس ایمیل: mansouripr@yaho.com

 

  دکتر سیروس مومن زاده

                                تخصص: درد

                                محل فعالیت: مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

                                آدرس ایمیل: smomenzadeh@sbmu.ac.ir

 

 دکتر سید محسن میرحسینی

                              تخصص: جراح عمومی

                              محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان مهدیه

                              آدرس ایمیل: dris.mirhoseini@gmail.com

 

 دکتر مسعود هاشمی

                             تخصص: درد

                             محل فعالیت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان اخگر

                             آدرس ایمیل: hashemimasoud@gmail.com

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی می باشد.