التهاب اپی کندیل خارجی استخوان بازو که به آرنج تنیس بازان معروف است , بیماری شایعی به شمار میرود که بر خلاف نام آن تنها به تنیس بازان اختصاص ندارد. در این بیماری محل اتصال عضلات اکستانسور دست به اپیکندیل خارجی بازو به دلیل حرکات مکرر و یا سنگین دچار التهاب و کشیدگی می شود . بیمار با درد شدید در ناحیه خارجی آرنج مراجعه میکند. درمان این بیماری در مراحل اولیه با استراحت دادن به عضلات این ناحیه, یخ درمانی, استفاده از داروهای ضدالتهاب ,ورزشهای کششی و تقویتی عضلات درگیر وارتوزهایی مانند “ tennis elbow   strap”  میباشد. در مراحل بعدی در صورت عدم بهبودی و یا مزمن شدن بیماری سایرروش های درمانی مانند تزریق کورتیکواسترویید در محل درگیر,تزریق خون اتولوگ , PRP و جراحی پیشنهاد میشود. یکی از درمانهای بسیار مفید که به عنوان درمان اولیه و غیر تهاجمی می تواند به کار رود استفاده از لیزر کم توان در محل اپیکندیل خارجی و عضلات اطرف آن می باشد. استفاده از لیزر در مقالات مختلف همراه به نتایج متفاوتی بوده است که علت این نتایج متفلوت درمانی مختلف بودن دوزهای لیزر و خصوصیات لیزرهای مورد استفاده در لیزرهای مورد مطالعه ذکر شده است.. در آخرین بررسی مروری منتشرشده بابررسی همه مطالعات چاپ شده در این زمینه این نتیجه حاصل شده است که  لیزر کم توان با طول موج 904 و با کارایی کمتر با  طول موج 632نانومتر که مستقیما به ا پیکندیل خارجی اعمال شود  به تنهایی  و یا همراه یا انجام ورزشهای مرتبط منجر به کاهش درد و بهبود ناتوانی بیمار در کوتاه مدت شده است . بدین ترتیب استفاده از لیزر کم توان به عنوان یک روش درمانی غیرتهاجمی و موثر در بهبود علایم بیمار در درمان این بیماری به عنوان درمان اولیه و یا درکنار سایر درمان ها توصیه می شود.

دکتر لیلا صدیقی پور

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی می باشد.