×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

پیشرفت های روزافزون در حوزه ی لیزر در پزشکی، آن را به ابزاری مهم در کنترل و درمان بیماران مبدل نموده است. تمایل بالای بیماران به استفاده از روش های غیرتهاجمی درمان، سبب ساز توجه محققین به لیزر و کاربردهای آن گشته است، بطوریکه تاکنون حجم کثیری از اعتبارات و مطالعات به یافتن کاربردهای جدید لیزر در انواع فیلدهای پزشکی معطوف شده است. توانایی های متفاوت انواع لیزر آن را به ابزاری قدرتمند در حیطه های گوناگونی از پزشکی چون جراحی، چشم پزشکی، بیماری های مفاصل و عضلات و ... مبدل ساخته که اثرات چشمگیری بر اقتصاد درمان گذاشته است. با توجه به کاربرد وسیع آن در علوم پزشکی و گستردگی استفاده از این فن آوری نو و در حال پیشرفت، نیاز به تاسیس و راه اندازی مراکز فعال در حیطه کشف و استفاده از انواع لیزر در علوم پزشکی بیش از پیش احساس می شد.

بدین منظور، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی  در سال 1385 و با تلاش گروهی از اساتید ، پژوهشگران و فعالان حوزه ی تحقیق و مطالعه، تاسیس و راه اندازی گردید هدف از تاسیس این مرکز، تعالی دانش موجود در حیطه لیزر و خودکفایی کشورمان در استفاده از انواع لیزر در درمان بیماران بوده است.

 

اهداف سازمانی

گسترش پژوهش و تحقیقات در زمینه ی کاربردهای لیزر در علوم پزشکی

گسترش و ترویج کاربرد لیزر در جنبه های بالینی و درمانی مرتبط با علوم پزشکی

آموزش و توسعه علوم و فنون مرتبط با لیزر در رشته های علوم پزشکی

افزایش و به روز رسانی دانش پزشکان و کاربران لیزر در علوم پزشکی

برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور فعال در زمینه های مرتبط با لیزر در علوم پزشکی

استانداردسازی کاربری لیزر در مراکز پزشکی

ایمن سازی کاربرد لیزر برای بیماران و کاربران در مراکز پزشکی

تلاش جهت نوآوری و خودکفایی تولید انواع لیزر مورد نیاز در رشته های علوم پزشکی

نام دستگاه ها: 1-لیزر هولمیوم  2-لیزر CO2    3-لیزر کم توان  4-لیزر دایود  5-لیزر KTP

تقویت و توانمند سازی صنعتگران حیطه ی لیزر و کمک به بومی کردن این صنعت در کشور

تلاش جهت برقراری ارتباطی تنگاتنگ میان پژوهشگران و صنعتگران حیطه ی لیزر در علوم پزشکی

تهیه و تدوین کتب، مجلات و بولتن های علمی و خبری جهت ارتقای کیفیت پژوهش و درمان درحیطه لیزر در علوم پزشکی

لیست کتاب ها:

1-کاربرد لیزر در ارولوژی 2-کاربرد لیزر در زنان و زایمان 3-کاربرد لیزر در چشم پزشکی 4-کاربرد لیزر در بیماری های گوش ،حلق و بینی 5-کاربرد لیزر در درماتولوژی 6- کاربرد لیزر در دندانپزشکی 7-استانداردهای ایمنی لیزر پزشکی 8-کاربرد لیزر کم توان در درمان زخم ها 9-کاربرد لیزر در طب فیزیکی و توانبخشی

برگزاری سمینارها و کنگره های ملی و بین المللی جهت آشنایی با جدیدترین دست آوردهای علوم مرتبط با لیزر در پزشکی

 

 

 

 

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب