×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/15 - 11:40
  • بازدید : 139
  • تعداد بازدیدکننده : 139
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جلسه تفاهم نامه با پژوهشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

جلسه تفاهم نامه با پژوهشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

در تاریخ 12/12/ 1402  در جلسه مشترک قطب علمی آموزشی لیزر  با حضور دکتر مهدی کدخدازاده و دکتر مجید قاسمیانپور از پژوهشکده  علوم دندانپزشکی شهید بهشتی،

فرصت های همکاری دو جانبه تخصصی در زمینه لیزر دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت و در انتها تفاهم نامه علمی آموزشی مشترک  بین دو مرکز به امضا رسید

  • گروه خبری :
  • گروه خبری : 139725
کلمات کلیدی

تصاویر

تنظیمات قالب