×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

                                            اسامی اعضا قطب علمی آموزشی کاربرد لیزر در علوم پزشکی 1402-1404 

ردیف

          نام

      نام خانوادگی

                                                       مرکز

1

محمد

اثنی عشری

اندودانتیس- سرپرست بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

2

رضا

فکرآزاد

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

3

سید مسعود

مجاهدی نسب

دندانپزشک- استاد دانشگاه بن آلمان

4

ندا

حکیمی ها

دندانپزشک- PHD علوم دندانی (لیزر)

5

ساراناز

اذری مرحبی

دندانپزشک

6

محمد جواد

سر آبادانی

دندانپزشک- متخصص بیماریهای دهان- فلوشیپ لیزر

7

احمد

امجدی

استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف

8

پرویز

پروین

مدیر گروه فیزیک و فوتونیک دانشگاه امیر کبیر

9

سیدحسن

توسلی

دکترای فیزیک لیزر-استاد دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده لیزر

10

عزالدین

مهاجرانی

هیئت علمی پژوهشکده لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

11

فاطمه

حجتی

هیت علمی مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی

12

مرضیه

بابایی

هیئت علمی مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی

13

حسین

محمد ربیع

مرکز تحقیقات چشم

14

جعفر

بایرامی

فلوشیپ درد

15

آریستا

شجاع الدین

اکوپانچریست-انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

16

نیکی

تدین

جراح عمومی- بیمارستان شهدا تجریش- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

17

طیبه

نیکو خرسند

جراح عمومی انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

18

محمدرضا

رزاقی

ارولوژی-مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی

19

فرزاد

علامه

ارولوژی بیمارستان شهدا تجریش

20

بابک

جوانمرد

ارولوژی بیمارستان شهدا تجریش

21

پروین

منصوری

متخصص پوست- دانشگاه علوم پزشکی تهران

22

سحر

دادخواه فر

متخصص پوست مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

23

شهرزاد

زاده مدرس

متخصص زنان بیمارستان مهدیه

24

سودابه

کاظمی

متخصص زنان رییس انجمن زنان

25

زهرا

ناهیجی

متخصص زنان بیمارستان مهدیه

26

سیروس

مومن زاده

متخصص درد هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

27

سید مسعود

هاشمی

متخصص درد هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

28

محمدرضا

مسجدی

متخصص ریه- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

29

محمد

جباری

متخصص ریه- هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

30

علی

پوراکبر صفار

متخصص حوزه استانداردهای لیزر و تجهیزات پزشکی

تنظیمات قالب