×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جلسه تفاهم نامه با پژوهشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

جلسه تفاهم نامه با پژوهشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

بیشتر
یکصد و هفدهمین جلسه شورای پژوهشی

یکصد و هفدهمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
 یکصد و شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی

یکصد و شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
گزارش سمینار بین المللی (چهارمین مدرسه تابستانی ) لیزر و فوتونیک زیست پزشکی

گزارش سمینار بین المللی (چهارمین مدرسه تابستانی ) لیزر و فوتونیک زیست پزشکی

بیشتر
برگزاری مدرسه تابستانی لیزر در دندان پزشکی 1402

برگزاری مدرسه تابستانی لیزر در دندان پزشکی 1402

بیشتر
دومین مدرسه تابستانی لیزر در دندانپزشکی

دومین مدرسه تابستانی لیزر در دندانپزشکی

بیشتر
تفاهم نامه مراکز کاربرد لیزر در علوم پزشکی،تحقیقاتی پوست،بیماری های سلیاک و اختلالات ناشی از گلوتن و پروتئومیکس

تفاهم نامه مراکز کاربرد لیزر در علوم پزشکی،تحقیقاتی پوست،بیماری های سلیاک و اختلالات ناشی از گلوتن و پروتئومیکس

بیشتر
اخذ ضریب تاثیر برای مجله لیزر از پایگاه web of science

اخذ ضریب تاثیر برای مجله لیزر از پایگاه web of science

بیشتر

خدمات

طرح های در حال انجام 
+
طرح های امسال 
+
طرح های انجام شده  
+
طرح های بین المللی 
+
تنظیمات قالب