×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گزارش سمینار بین المللی (چهارمین مدرسه تابستانی ) لیزر و فوتونیک زیست پزشکی

گزارش سمینار بین المللی (چهارمین مدرسه تابستانی ) لیزر و فوتونیک زیست پزشکی

بیشتر
برگزاری مدرسه تابستانی لیزر در دندان پزشکی 1402

برگزاری مدرسه تابستانی لیزر در دندان پزشکی 1402

بیشتر
دومین مدرسه تابستانی لیزر در دندانپزشکی

دومین مدرسه تابستانی لیزر در دندانپزشکی

بیشتر
تفاهم نامه مراکز کاربرد لیزر در علوم پزشکی،تحقیقاتی پوست،بیماری های سلیاک و اختلالات ناشی از گلوتن و پروتئومیکس

تفاهم نامه مراکز کاربرد لیزر در علوم پزشکی،تحقیقاتی پوست،بیماری های سلیاک و اختلالات ناشی از گلوتن و پروتئومیکس

بیشتر
اخذ ضریب تاثیر برای مجله لیزر از پایگاه web of science

اخذ ضریب تاثیر برای مجله لیزر از پایگاه web of science

بیشتر
کارگاه یک روزه کاربرد لیزر کم توان در درد

کارگاه یک روزه کاربرد لیزر کم توان در درد

بیشتر
کنفرانس علمی یک روزه  اصول کارآزمایی بالینی  (حضوری)

کنفرانس علمی یک روزه اصول کارآزمایی بالینی (حضوری)

بیشتر
کارگاه یک روزه کاربرد لیزر در بیماریهای زنان

کارگاه یک روزه کاربرد لیزر در بیماریهای زنان

بیشتر

خدمات

طرح های در حال انجام 
+
طرح های امسال 
+
طرح های انجام شده  
+
طرح های بین المللی 
+
تنظیمات قالب