×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

برنامه سمینار ها:

 

 همایش کاربرد لیزر 24-23 خردادماه سال1386

سمینار فتودینامیک تراپی 25 بهمن ماه 1386

تازه های لیزر در درماتولوژی 18-17 مردادماه 1387

سمینار لیزر در سلولیت 26 تیرماه 1388

سمینار لیزر در جراحی 2-1 بهمن ماه 1388

سمینار لیزر در درمان درد 23و22 مردادماه 1388

سمینار کاربرد لیزر در چشم پزشکی 24و23 دی ماه 1389

سمینار کاربرد لیزر در دندانپزشکی 29و27 مهرماه 1390

سمینار کاربرد لیزر در ارولوژی 4و5 آبان ماه 1391

سمینار کاربرد لیزر در ارولوژی 18- 19آذر ماه 1395

سمینار کاربرد لیزر در طب فیزیکی و درد 26-27 مرداد ماه1396

وبینار فناوری پلاسما و کاربردهای آن در درماتولوژی و تفاوت آن با لیزر(21مرداد 1400)

دوره تخصصی کاربردهای درمانی لیزرهای کم توان(11 الی 15 بهمن 1400)

دوره کاربرد لیزر کم توان در دندانپزشکی(21،15،14بهمن 1400)

کاربرد فتوبایومدولیشن در دندان پزشکی (20 اردیبهشت 1401)

وبینار کاربرد لیزر در بیماریهای زنان ،زایمان و نازایی(29اردیبهشت 1401)

سمینار کاربرد لیزر در دندان پزشکی(31،30،29مرداد1401و1402)

     سمینار بین المللی مدرسه تابستانی لیزر و فوتونیک زیست پزشکی(4بار)

 

 

 


 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب