×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

   کارگاه های برگزار شده:

- کارگاه عملی کاربرد لیزر  در پزشکی 

- کارگاه آموزشی لیزر در انواع  زخم (3 بار)

- کارگاه آموزشی لیزر در آکوپانکچر (3 بار)

- گار گاه آموزشی لیزر در سلولیت

- کارگاه آموزشی لیزر فرکشنال CO2(2 بار)

- کارگاه آموزشی IPL(3 بار)

         -کارگاه کاربرد رادیو فرکوئنسی در درماتولوژی     

         - Digital Photography in Dermatology

- کاربرد لیزر در پروکتولوژی

- کارگاه لیزر کم توان

- کارگاه کاربرد لیزر در بیماری های زنان و مامایی(2 بار)

-کارگاه دوره کوتاه مدت آموزش حرفه ای کاربرد لیزر در درمان درد

-کارگاه کاربرد لیزر در بیمارهای وریدی  

-کارگاه  ایمنی و حفاظت کار با دستگاه لیزر در دندانپزشکی

-کارگاه کاربرد لیزر اربیوم و نیودیمیوم در دندانپزشکی

 -کارگاه ایمنی و لیزر

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب