×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه یک روزه کاربرد لیزر کم توان در درد

کارگاه یک روزه کاربرد لیزر کم توان در درد

بیشتر
کارگاه اصول کارآزمایی بالینی  (حضوری و آنلاین)

کارگاه اصول کارآزمایی بالینی (حضوری و آنلاین)

بیشتر
کارگاه یک روزه کاربرد لیزر در بیماریهای زنان

کارگاه یک روزه کاربرد لیزر در بیماریهای زنان

بیشتر
کارگاه فوتوبیومودلیشن در بیماریهای مغز و اعصاب

کارگاه فوتوبیومودلیشن در بیماریهای مغز و اعصاب

بیشتر
کارگاه یک روزه مرور سیستماتیک

کارگاه یک روزه مرور سیستماتیک

بیشتر
 تا تاریخ 15 شهریور تخفیف ویژه تا 50%

تا تاریخ 15 شهریور تخفیف ویژه تا 50%

بیشتر

خدمات

طرح های در حال انجام 
+
طرح های امسال 
+
طرح های انجام شده  
+
طرح های بین المللی 
+
تنظیمات قالب